صندوق وام کارکنان اداره آموزش و پروش استثنایی استان یزد  در راستای ترویج سنت قرض الحسنه و تعاون در بین فرهنگیان شاغل استان یزد شروع به فعالیت کرده و هم اکنون از بین فرهنگیان شاغل آموزش و پرورش استثنایی استان یزد عضو می گیرد .

همکاران فرهنگی شاغل در مدارس استثنایی آموزش و پرورش استان یزد ( اداره کل -آموزش و پرورش ناحیه یک و دو ) و ادارات شهرستانهای یزد  می توانند عضو صندوق وام شوند .

اعضاء صندوق ماهیانه مبلغی را به عنوان حق عضویت ( پس انداز) از حقوقشان  کسر و به حساب صندوق واریز می شود .

اعضاء می توانند تا 2.5 برابر مبلغ پس انداز خود وام ( با کارمزد 1درصد )دریافت کنند.  زمان بازپرداخت وام حداقل 5 ماه و حداکثر 25 ماه می باشد که به صورت کسر از حقوق می باشد .

با توجه به توضیحات بالا در صورتی که میخواهید عضو صندوق شوید اینجا کلیک کنید .

با راه اندازی سامانه اینترنتی، اعضاء می توانند:

  • صورتحساب وام و حق عضویت خود را مشاهده نمایند .
  • تقاضای وام دهند.
  • مبلغ اقساط حق عضویت خود را اضافه نمایند.

اگر عضو هستید جهت ورود اینجا کلیک کنید.