صندوق تعاون کارکنان آموزش و پروش استثنایی استان یزد  در راستای ترویج سنت قرض الحسنه و تعاون در بین فرهنگیان شاغل استان یزدکه از سال 1389 شروع به فعالیت کرده و هم اکنون از بین فرهنگیان شاغل آموزش و پرورش استان یزد عضو می گیرد .

همکاران فرهنگی شاغل  و بازنشسته آموزش و پرورش استان یزد ( اداره کل -آموزش و پرورش ناحیه یک و دو ) و ادارات شهرستانهای یزد  می توانند عضو صندوق شوند .

اعضاء صندوق ماهیانه مبلغی را به عنوان حق عضویت ( پس انداز) از حقوقشان  کسر و به حساب صندوق واریز می شود .

اعضاء می توانند تا 2.5 برابر مبلغ پس انداز خود وام ( با کارمزد 1درصد) پس از تسویه حساب وام قبلی دریافت کنند .بازپرداخت وام حداقل 5 ماه و حداکثر 30 ماه می باشد که به صورت کسر از حقوق می باشد

در صورتی که وام خیری 4 درصد  به مبلغ  وام شما اضافه شود حداکثر باز پرداخت 16 ماهه میباشد.

اعضاء محترم که برای اولین بار عضو صندوق شوند بعد از یک ماه در صورت تمایل میتواننددرخواست  مبلغ 20000000 ریال وام 4 درصد  خیری با  باز پرداخت 10 ماهه  نمایند. .

با توجه به توضیحات بالا در صورتی که تمایل به  عضویت  صندوق دارید اینجا کلیک کنید. .

با راه اندازی سامانه اینترنتی، اعضاء می توانند:

صورتحساب وام و حق عضویت خود را مشاهده نمایند .

تقاضای وام دهند.

مبلغ اقساط حق عضویت خود را اضافه نمایند.

اگر عضو هستید جهت ورود اینجا کلیک کنید.